November 30, 2023

Saya seorang pencinta alam sejak kecil lagi. Kecintaan saya pada alam semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Saya sering menghabiskan masa lapang saya di tempat-tempat semulajadi seperti pantai, hutan dan taman-taman semulajadi.

Saya amat mengagumi keindahan dan keunikan flora dan fauna yang ada di dalam alam semulajadi. Saya suka melihat matahari terbit dan terbenam di tengah laut, mendengar bunyi riak air terjun yang jernih dan menikmati keindahan flora yang hijau dan bunga yang cantik.

Saya juga suka melakukan aktiviti yang berkaitan dengan alam seperti mendaki gunung dan merentas hutan. Saya sentiasa mempelajari tentang spesies tumbuhan dan haiwan yang terdapat di dalam alam semulajadi. Saya sentiasa berusaha untuk melihat dan mempelajari alam dengan lebih mendalam lagi.

Saya sedar bahawa alam semulajadi adalah warisan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh itu, kita perlu menjaga dan merawat alam semulajadi agar ia tidak musnah dan boleh diwarisi oleh generasi seterusnya. Saya selalu menggalakkan rakan-rakan dan keluarga untuk mengambil tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya.

Saya juga terlibat dalam aktiviti sukarelawan seperti membantu menanam pokok dan membersihkan pantai dan kawasan-kawasan lain yang perlu dijaga dan dirawat. Saya percaya bahawa setiap orang perlu memberikan sumbangan dalam menjaga kelestarian alam semulajadi.

Akhir kata, sebagai seorang pencinta alam, saya sentiasa berusaha untuk menyedarkan orang lain tentang kepentingan menjaga alam semulajadi. Saya percaya bahawa melalui usaha kecil kita dapat menjaga dan mengekalkan keindahan alam semulajadi untuk generasi seterusnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *