November 30, 2023

Aku sebatang pen. Aku datang dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Aku dicipta untuk menulis dan mendokumentasikan sesuatu peristiwa serta memastikan idea dari pemikiran tidak hilang begitu sahaja. Perjalanan aku bermula apabila seseorang memilih aku dari rak dan membawa aku pulang bersama mereka. Ketika itulah tujuan sebenar aku bermula iaitu untuk merakam kenangan tawa dan duka, coretan idea serta lukisan landskap yang indah. Kisah-kisah yang ditulis melalui dakwat aku menjadi sebahagian daripada sejarah dan akan bertahan lama selepas aku diletakkan di atas kertas.

Aku sangat popular di kalangan pelajar kerana mereka menggunakan aku untuk menjawab pelbagai soalan yang diberikan oleh guru. Daripada mereka berada di sekolah rendah sehingga ke universiti, mereka tidak akan melupakan aku. Dakwat aku akan sentiasa membantu membentuk minda dan imaginasi yang bernas di mana-mana sahaja. Aku berasa bangga kerana menjadi satu alat yang sangat berguna kepada manusia.

>>> Dapatkan Koleksi Contoh Karangan Terkini di Channel Telegram >> https://t.me/koleksikarangan

—————— Perhatian : Karangan Pendek ini hanya contoh untuk anda/pelajar mendapatkan idea untuk menulis sahaja. Dilarang meniru keseluruhan karangan ini. Sila periksa tatabahasa ayat dan sila sesuaikan mengikut format karangan pendek. Pihak kami tidak menanggung kerugian atau apa sahaja yang berlaku sekiranya menggunakan contoh karangan ini………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *