November 30, 2023

Amalan Gotong royong adalah salah satu cara terbaik untuk membina hubungan saling mempercayai di tempat kerja. Apabila diamalkan dengan betul, amalan ini boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak yang terlibat dalam pelbagai cara. Satu kelebihan utama gotong royong bersama ialah komunikasi yang lebih baik antara individu dan pasukan.

Dengan mempunyai persekitaran yang menggalakkan gotong royong, pekerja dapat memahami perspektif satu sama lain dengan lebih baik dan mencipta penyelesaian lebih cepat berbanding jika mereka bekerja sendirian. Ini menghasilkan peningkatan kecekapan untuk kedua-dua pihak yang terlibat dalam projek atau tugas yang sedang dijalankan, seterusnya membawa kepada hasil yang lebih baik secara keseluruhan.

Di samping itu, apabila orang ramai mengamalkan gotong royong dan bukannya persaingan individu, ia sering membawa kepada semangat yang lebih baik di seluruh jabatan dan pasukan kerana pekerja berasa dihargai untuk sumbangan mereka dan bukannya dilihat sebagai beban kepada orang lain.

>>> Dapatkan Koleksi Contoh Karangan Terkini di Channel Telegram >> https://t.me/koleksikarangan

——————– Perhatian : Karangan Pendek ini hanya contoh untuk anda/pelajar mendapatkan idea untuk menulis sahaja. Dilarang meniru keseluruhan karangan ini. Sila periksa tatabahasa ayat dan sila sesuaikan mengikut format karangan pendek. Pihak kami tidak menanggung kerugian atau apa sahaja yang berlaku sekiranya menggunakan contoh karangan ini………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *