November 30, 2023

Melindungi alam sekitar adalah salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh manusia hari ini. Ia penting untuk kelangsungan hidup kita, bukan sahaja untuk diri kita sendiri tetapi untuk generasi akan datang. Persekitaran semula jadi memberi kita udara dan air yang bersih, tempat yang selamat untuk hidup dan bermain, serta sumber makanan yang membantu mengekalkan kehidupan di bumi ini. Terdapat banyak cara kita boleh melindungi alam sekitar daripada pencemaran seperti mengurangkan penggunaan tenaga, kitar semula bahan dan menanam pokok. Kita juga boleh mengambil langkah untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar atau angin. Dengan berbuat demikian, kami akan membantu mengekalkan iklim yang sihat untuk dinikmati oleh generasi akan datang.

Selain itu, melindungi alam sekitar adalah penting kerana ia membantu melindungi haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahagian penting ekosistem kita yang mengekalkan keseimbangan bumi kita.

>>> Dapatkan Koleksi Contoh Karangan Terkini di Channel Telegram >> https://t.me/koleksikarangan

——————– Perhatian : Karangan Pendek ini hanya contoh untuk anda/pelajar mendapatkan idea untuk menulis sahaja. Dilarang meniru keseluruhan karangan ini. Sila periksa tatabahasa ayat dan sila sesuaikan mengikut format karangan pendek. Pihak kami tidak menanggung kerugian atau apa sahaja yang berlaku sekiranya menggunakan contoh karangan ini………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *